Futures - Leuven, BEL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio