Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 4 Yoshino Nishikawa 105 6 6 117
2 18 Rino Murooka 88 4 3 95
3 8 Manami Koyama 37 2 15 54
4 12 Madoka Kashimura 35 12 5 52
5 1 Yoshino Sato 16 6 8 30
6 5 Mika Yoshitake 21 0 8 29
7 6 Natsumi Kondo 6 1 10 17
8 7 Ai Hirota 11 4 2 17
9 9 Yukiko Wada 13 0 3 16
10 10 Yoshie Kawakami 8 1 3 12
11 11 Haruka Kaji 0 0 1 1
Total for tournament 340 36 64 440
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 18 Rino Murooka 88 22 86 196 44.90
2 4 Yoshino Nishikawa 105 45 135 285 36.84
3 1 Yoshino Sato 16 8 24 48
4 5 Mika Yoshitake 21 4 44 69
5 6 Natsumi Kondo 6 1 2 9
6 7 Ai Hirota 11 4 18 33
7 8 Manami Koyama 37 14 63 114
8 9 Yukiko Wada 13 6 20 39
9 10 Yoshie Kawakami 8 2 13 23
10 12 Madoka Kashimura 35 16 42 93
Total for tournament 340 122 447 909 0.41
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 12 Madoka Kashimura 12 33 59 104 0.40
2 1 Yoshino Sato 6 18 32 56 0.20
3 4 Yoshino Nishikawa 6 12 18 36 0.20
4 7 Ai Hirota 4 13 10 27 0.13
5 18 Rino Murooka 4 17 10 31 0.13
6 8 Manami Koyama 2 13 25 40 0.07
7 6 Natsumi Kondo 1 9 17 27 0.03
8 10 Yoshie Kawakami 1 4 6 11 0.03
9 5 Mika Yoshitake 0 1 6 7
10 9 Yukiko Wada 0 5 3 8
11 11 Haruka Kaji 0 0 2 2
Total for tournament 36 125 188 349
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 8 Manami Koyama 15 15 58 88 0.50
2 6 Natsumi Kondo 10 5 87 102 0.33
3 1 Yoshino Sato 8 9 80 97 0.27
4 5 Mika Yoshitake 8 2 46 56 0.27
5 4 Yoshino Nishikawa 6 12 73 91 0.20
6 12 Madoka Kashimura 5 14 44 63 0.17
7 9 Yukiko Wada 3 7 17 27 0.10
8 10 Yoshie Kawakami 3 5 23 31 0.10
9 18 Rino Murooka 3 10 101 114 0.10
10 7 Ai Hirota 2 5 12 19 0.07
11 11 Haruka Kaji 1 4 10 15 0.03
Total for tournament 64 88 551 703
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 6 Natsumi Kondo 45 10 746 801 1.50
2 11 Haruka Kaji 14 4 91 109 0.47
3 4 Yoshino Nishikawa 0 1 6 7
4 5 Mika Yoshitake 0 1 0 1
5 7 Ai Hirota 0 0 2 2
6 8 Manami Koyama 0 1 1 2
7 12 Madoka Kashimura 0 2 0 2
8 18 Rino Murooka 0 3 4 7
9 19 Mana Nishizaki 0 2 2 4
Total for tournament 59 24 852 935 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 19 Mana Nishizaki 88 29 11 128 2.93
2 18 Rino Murooka 76 23 4 103 2.53
3 4 Yoshino Nishikawa 60 14 8 82 2.00
4 8 Manami Koyama 51 23 9 83 1.70
5 6 Natsumi Kondo 43 19 5 67 1.43
6 1 Yoshino Sato 15 6 2 23 0.50
7 10 Yoshie Kawakami 12 6 0 18 0.40
8 5 Mika Yoshitake 9 9 3 21 0.30
9 9 Yukiko Wada 8 3 2 13 0.27
10 11 Haruka Kaji 8 5 0 13 0.27
11 12 Madoka Kashimura 4 7 3 14 0.13
12 7 Ai Hirota 3 2 1 6 0.10
Total for tournament 377 146 48 571 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 19 Mana Nishizaki 53 14 62 129 30.23
2 18 Rino Murooka 29 12 72 113 15.04
3 1 Yoshino Sato 0 0 1 1
4 4 Yoshino Nishikawa 29 11 51 91
5 5 Mika Yoshitake 1 1 9 11
6 6 Natsumi Kondo 1 0 4 5
7 8 Manami Koyama 30 14 43 87
8 9 Yukiko Wada 3 3 9 15
9 10 Yoshie Kawakami 12 4 29 45
10 12 Madoka Kashimura 1 0 3 4
Total for tournament 159 59 283 501 0.23
arrow_right
arrow_left