Futures - Cervia, ITA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84501.6800
22113230.66772840.8571
32113221.00072740.9730
42022140.25074940.7872
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84541.5556
22113221.00062720.8611
32113221.00076701.0857
42022040.00058840.6905
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
12204414.00094711.3239
22113331.000100941.0638
32113321.50084811.0370
42022040.00052840.6190
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84511.6471
22113221.00070701.0000
32113221.00070740.9459
42022040.00055840.6548