Futures - Bujumbura, BDI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX42261.6154
22113221.00026420.6190
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX42251.6800
22113221.00025420.5952
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX42162.6250
22113221.00016420.3810
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX4294.6667
22113221.0009420.2143