Futures - Bujumbura, BDI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84283.0000
22113221.00042750.5600
32113221.00070790.8861
42022040.00070840.8333
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
12204414.00096721.3333
22113331.000981070.9159
32113221.00071711.0000
42022140.25082970.8454
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84422.0000
22113221.00067690.9710
32113230.667791010.7822
42022140.250861040.8269
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84661.2727
22113221.00073671.0896
32113221.00077671.1493
42022040.00050840.5952