Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty
2 Valeriya Rylova 22/11/1987 179 72 280 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome
3 Sana Anarkulova 21/07/1989 188 77 300 280 7 0 80 87 Altay
4 Anastassiya Rostovchshikova 17/04/1994 180 64 280 260 0 0 2 2 Kostanay
5 Botagoz Yessimkhan 16/05/1997 172 56 265 257 0 0 0 0 IRTYSH KAZKHROM
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Kristina Belova 29/11/1998 182 72 244 285 0 0 0 0 IRTYSH-KAZCHROM
8 Ekaterina Mikhailova 04/05/1998 185 75 305 300 0 0 0 0 Kuanysh
9 Natalia Sharshakova 28/03/1990 187 78 315 300 0 0 0 0 Altay
10 Polina Ufimtseva 13/11/1995 187 71 310 300 0 0 0 0 Kuanysh
12 Zarina Sitkazinova 20/03/1993 182 70 295 280 0 0 1 1 Astana
16 Lyudmila Issayeva 26/09/1989 184 70 295 280 0 0 90 90 Almaty
18 Kristina Anikonova c 05/01/1991 183 73 295 285 0 0 0 0 Altay
19 Zhanna Syroeshkina 04/06/1999 182 77 244 232 0 0 0 0 Volleyball Academy
arrow_right
arrow_left