Best Attackers
Tillmann Cinja
119
GER
3
Joana Mäder (2) 115