Elite16 - Brasilia-DF, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
13306616.0001411161.2155
23215522.5001481361.0882
33124250.4001341380.9710
43033160.1671051380.7609
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
13306616.0001431261.1349
23215522.5001371241.1048
33124240.5001191200.9917
43033060.000971260.7698
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
13306623.0001531251.2240
23215522.500106951.1158
33124340.7501231260.9762
43033060.000611260.4841
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
13306616.0001391251.1120
23124240.5001191210.9835
33124340.7501241320.9394
43124350.6001451490.9732