Futures - Montpellier, FRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.

Pool A
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84561.5000
22113221.00069760.9079
32113221.00076761.0000
42022040.00063840.7500
Pool B
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84651.2923
22113221.00078751.0400
32113221.00071711.0000
42022040.00062840.7381
Pool C
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84481.7500
22113230.66783870.9540
32113230.66775880.8523
42022240.500911100.8273
Pool D
RankMatchesSetsPoints
TotalWonLostPointsWonLostSet RatioWonLostPoint Ratio
1220440MAX84551.5273
22113230.66787940.9255
32113321.50094871.0805
42022040.00055840.6548