May 19, 2022
BYE
Qualification - Preliminary Phase - Men
2022
00:00
(UTC)
-
BYE
(Local Time)
Kusadasi
Türkiye
BYE
BYE
0
:
0
Thursday
19 May, 2022
00:00
(UTC)
-
00:00
(Local Time)
BYE
Berntsen
Berntsen
Mol, H.
Mol, H.
00:00
(UTC)
-
00:00
(Local Time)
May 20, 2022
May 21, 2022