May 05, 2022
BYE
Qualification - Preliminary Phase - Men
2022
00:00
(UTC)
-
BYE
(Local Time)
Doha
Qatar
BYE
BYE
0
:
0
Thursday
05 May, 2022
00:00
(UTC)
-
00:00
(Local Time)
BYE
Grimalt M.
Grimalt M.
Grimalt E.
Grimalt E.
00:00
(UTC)
-
00:00
(Local Time)
May 06, 2022
May 07, 2022