Boz Meryem - VNL 2022 - Players

Boz Meryem
13

Meryem

Boz

Player Bio

13

Meryem Boz

Position
Opposite spiker
O
Nationality
Türkiye
TR
Age
36
Birth date
03/02/1988
Height
190cm

Player Competition Statistics

Total Points
35
Average by Match
3.18
Attack Points
30
Efficiency
36.14%
Avg Points
2.73
Block Points
3
Success
13.04%
Avg Points
0.27
Serve Points
2
Success
5.00%
Avg Points
0.18