Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 10 Yizhu Wang 117 9 15 141
2 2 Wenhan Che 96 11 8 115
3 1 Luyao Xu 83 9 4 96
4 4 Junyi Mao 60 24 10 94
5 7 Yuqing Sun 17 5 3 25
6 5 Dian Jiao 15 7 1 23
7 6 Yan Sun 5 11 6 22
8 12 Fanglin Chen 2 5 0 7
9 3 Yiwen Miao 2 0 0 2
Total for tournament 397 81 47 525
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Wenhan Che 96 51 69 216 44.44
2 10 Yizhu Wang 117 37 119 273 42.86
3 1 Luyao Xu 83 39 84 206 40.29
4 3 Yiwen Miao 2 4 4 10
5 4 Junyi Mao 60 12 41 113
6 5 Dian Jiao 15 8 11 34
7 6 Yan Sun 5 0 13 18
8 7 Yuqing Sun 17 2 19 38
9 12 Fanglin Chen 2 0 4 6
10 13 Feifan Ni 0 1 5 6
Total for tournament 397 154 369 920 0.42
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 4 Junyi Mao 24 19 20 63 0.75
2 2 Wenhan Che 11 5 6 22 0.34
3 6 Yan Sun 11 14 4 29 0.34
4 1 Luyao Xu 9 20 9 38 0.28
5 10 Yizhu Wang 9 18 12 39 0.28
6 5 Dian Jiao 7 8 12 27 0.22
7 7 Yuqing Sun 5 20 10 35 0.16
8 12 Fanglin Chen 5 3 3 11 0.16
Total for tournament 81 107 76 264 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 10 Yizhu Wang 15 25 80 120 0.47
2 4 Junyi Mao 10 9 76 95 0.31
3 2 Wenhan Che 8 12 100 120 0.25
4 6 Yan Sun 6 7 88 101 0.19
5 1 Luyao Xu 4 5 118 127 0.13
6 7 Yuqing Sun 3 10 47 60 0.09
7 5 Dian Jiao 1 4 44 49 0.03
8 3 Yiwen Miao 0 2 0 2
9 12 Fanglin Chen 0 1 23 24
Total for tournament 47 75 576 698
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 6 Yan Sun 72 3 537 612 2.25
2 12 Fanglin Chen 24 2 178 204 0.75
3 13 Feifan Ni 2 0 32 34 0.06
4 1 Luyao Xu 0 0 13 13
5 2 Wenhan Che 0 0 12 12
6 4 Junyi Mao 0 0 5 5
7 5 Dian Jiao 0 0 1 1
8 7 Yuqing Sun 0 0 2 2
9 10 Yizhu Wang 0 0 14 14
Total for tournament 98 5 794 897 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 13 Feifan Ni 169 20 11 200 5.28
2 2 Wenhan Che 55 14 2 71 1.72
3 1 Luyao Xu 39 7 4 50 1.22
4 10 Yizhu Wang 39 11 3 53 1.22
5 6 Yan Sun 16 2 1 19 0.50
6 4 Junyi Mao 11 5 3 19 0.34
7 14 Ruilan Chen 10 2 1 13 0.31
8 12 Fanglin Chen 8 1 3 12 0.25
9 5 Dian Jiao 4 0 0 4 0.13
10 3 Yiwen Miao 3 1 0 4 0.09
11 7 Yuqing Sun 3 0 0 3 0.09
Total for tournament 357 63 28 448 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 13 Feifan Ni 98 20 135 253 30.83
2 1 Luyao Xu 54 8 98 160 28.75
3 2 Wenhan Che 17 7 58 82
4 4 Junyi Mao 1 0 2 3
5 5 Dian Jiao 0 1 0 1
6 6 Yan Sun 1 0 3 4
7 7 Yuqing Sun 1 1 1 3
8 10 Yizhu Wang 19 5 57 81
9 11 Xiaoxuan Sun 0 0 1 1
10 12 Fanglin Chen 0 0 1 1
11 14 Ruilan Chen 0 1 18 19
Total for tournament 191 43 374 608 0.30
arrow_right
arrow_left