Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Li-Wen Chang 59 1 5 65
2 3 Wan -Ling Tseng 38 4 0 42
3 16 Tzu Ya Chen 37 1 3 41
4 9 Li Yun Chang 35 1 1 37
5 7 Hsin-Yu Huang 9 3 0 12
6 14 Wen Yi-Chin 11 0 1 12
7 10 Yu-Chun Tsai 6 0 2 8
8 20 Ching Hsuan Huang 3 1 2 6
9 6 Yi-Chen Hsieh 1 1 3 5
10 15 Shu-Ho Lin 2 0 2 4
11 5 Yu Chieh Chen 1 0 0 1
Total for tournament 202 12 19 233
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 3 Wan -Ling Tseng 38 11 21 70 54.29
2 2 Li-Wen Chang 59 22 46 127 46.46
3 16 Tzu Ya Chen 37 22 44 103 35.92
4 5 Yu Chieh Chen 1 0 0 1
5 6 Yi-Chen Hsieh 1 3 0 4
6 7 Hsin-Yu Huang 9 1 2 12
7 9 Li Yun Chang 35 16 16 67
8 10 Yu-Chun Tsai 6 10 14 30
9 13 Yu Chun Liu 0 1 0 1
10 14 Wen Yi-Chin 11 4 9 24
11 15 Shu-Ho Lin 2 1 4 7
12 20 Ching Hsuan Huang 3 3 3 9
Total for tournament 202 94 159 455 0.45
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 3 Wan -Ling Tseng 4 10 3 17 0.29
2 7 Hsin-Yu Huang 3 6 5 14 0.21
3 2 Li-Wen Chang 1 12 3 16 0.07
4 6 Yi-Chen Hsieh 1 10 0 11 0.07
5 9 Li Yun Chang 1 9 3 13 0.07
6 16 Tzu Ya Chen 1 15 3 19 0.07
7 20 Ching Hsuan Huang 1 2 0 3 0.07
8 5 Yu Chieh Chen 0 1 0 1
9 10 Yu-Chun Tsai 0 1 3 4
10 13 Yu Chun Liu 0 1 0 1
11 14 Wen Yi-Chin 0 11 3 14
12 15 Shu-Ho Lin 0 2 1 3
Total for tournament 12 80 24 116
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 2 Li-Wen Chang 5 4 37 46 0.36
2 6 Yi-Chen Hsieh 3 5 29 37 0.21
3 16 Tzu Ya Chen 3 2 48 53 0.21
4 10 Yu-Chun Tsai 2 1 9 12 0.14
5 15 Shu-Ho Lin 2 3 13 18 0.14
6 20 Ching Hsuan Huang 2 1 8 11 0.14
7 9 Li Yun Chang 1 2 32 35 0.07
8 14 Wen Yi-Chin 1 3 24 28 0.07
9 3 Wan -Ling Tseng 0 1 22 23
10 5 Yu Chieh Chen 0 0 4 4
11 7 Hsin-Yu Huang 0 2 13 15
12 13 Yu Chun Liu 0 0 5 5
Total for tournament 19 24 244 287
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 6 Yi-Chen Hsieh 103 2 324 429 7.36
2 13 Yu Chun Liu 8 0 16 24 0.57
3 1 Xiang-Chen Lai 0 0 1 1
4 9 Li Yun Chang 0 0 1 1
5 14 Wen Yi-Chin 0 1 0 1
Total for tournament 111 3 342 456 0.04
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 6 Yi-Chen Hsieh 26 14 1 41 1.86
2 9 Li Yun Chang 26 12 0 38 1.86
3 1 Xiang-Chen Lai 25 4 1 30 1.79
4 16 Tzu Ya Chen 22 14 2 38 1.57
5 2 Li-Wen Chang 21 20 0 41 1.50
6 4 Yi Ching Lo 15 9 0 24 1.07
7 15 Shu-Ho Lin 14 7 0 21 1.00
8 10 Yu-Chun Tsai 7 5 0 12 0.50
9 20 Ching Hsuan Huang 3 0 0 3 0.21
10 3 Wan -Ling Tseng 2 0 0 2 0.14
11 7 Hsin-Yu Huang 2 2 0 4 0.14
12 13 Yu Chun Liu 2 1 0 3 0.14
13 14 Wen Yi-Chin 2 1 0 3 0.14
14 5 Yu Chieh Chen 0 1 0 1
Total for tournament 167 90 4 261 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 9 Li Yun Chang 58 6 25 89 58.43
2 16 Tzu Ya Chen 44 3 30 77 53.25
3 1 Xiang-Chen Lai 25 2 15 42
4 2 Li-Wen Chang 2 1 3 6
5 3 Wan -Ling Tseng 7 1 0 8
6 4 Yi Ching Lo 0 1 2 3
7 5 Yu Chieh Chen 1 0 0 1
8 6 Yi-Chen Hsieh 0 1 0 1
9 10 Yu-Chun Tsai 18 4 11 33
10 14 Wen Yi-Chin 1 1 0 2
11 15 Shu-Ho Lin 15 3 10 28
Total for tournament 171 23 96 290 0.56
arrow_right
arrow_left