Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 15 Tatyana Kosheleva 41 8 1 50
2 5 Dobriana Rabadzhieva 38 3 3 44
3 2 Yao Li 34 2 1 37
4 13 Hanyu Yang 21 3 5 29
5 9 Qingqing Du 25 1 2 28
6 14 Yixin Zheng 16 6 0 22
7 1 Peiyan Chen 14 3 0 17
8 16 Tingting Cao 7 3 0 10
9 18 Fengmei Zhang 6 1 3 10
10 17 Xiaohan Mei 4 3 2 9
11 6 Jiarui Yu 1 1 0 2
Total for tournament 207 34 17 258
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 5 Dobriana Rabadzhieva 38 20 32 90 42.22
2 15 Tatyana Kosheleva 41 11 48 100 41.00
3 2 Yao Li 34 18 43 95 35.79
4 1 Peiyan Chen 14 9 15 38
5 6 Jiarui Yu 1 0 1 2
6 7 Xiaoting Xu 0 0 1 1
7 9 Qingqing Du 25 9 32 66
8 13 Hanyu Yang 21 5 20 46
9 14 Yixin Zheng 16 11 22 49
10 16 Tingting Cao 7 4 15 26
11 17 Xiaohan Mei 4 2 5 11
12 18 Fengmei Zhang 6 1 6 13
Total for tournament 207 90 240 537 0.40
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 15 Tatyana Kosheleva 8 5 4 17 0.50
2 14 Yixin Zheng 6 11 10 27 0.38
3 1 Peiyan Chen 3 2 2 7 0.19
4 5 Dobriana Rabadzhieva 3 6 7 16 0.19
5 13 Hanyu Yang 3 7 8 18 0.19
6 16 Tingting Cao 3 3 9 15 0.19
7 17 Xiaohan Mei 3 6 4 13 0.19
8 2 Yao Li 2 7 7 16 0.13
9 6 Jiarui Yu 1 3 0 4 0.06
10 9 Qingqing Du 1 4 3 8 0.06
11 18 Fengmei Zhang 1 5 1 7 0.06
12 7 Xiaoting Xu 0 1 0 1
Total for tournament 34 60 55 149
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 13 Hanyu Yang 5 6 36 47 0.31
2 5 Dobriana Rabadzhieva 3 5 54 62 0.19
3 18 Fengmei Zhang 3 1 11 15 0.19
4 9 Qingqing Du 2 3 24 29 0.13
5 17 Xiaohan Mei 2 5 39 46 0.13
6 2 Yao Li 1 2 35 38 0.06
7 15 Tatyana Kosheleva 1 0 30 31 0.06
8 1 Peiyan Chen 0 2 12 14
9 6 Jiarui Yu 0 1 8 9
10 7 Xiaoting Xu 0 0 3 3
11 14 Yixin Zheng 0 1 26 27
12 16 Tingting Cao 0 1 19 20
Total for tournament 17 27 297 341
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 17 Xiaohan Mei 21 1 336 358 1.31
2 7 Xiaoting Xu 3 0 43 46 0.19
3 6 Jiarui Yu 2 1 79 82 0.13
4 5 Dobriana Rabadzhieva 1 0 10 11 0.06
5 1 Peiyan Chen 0 0 4 4
6 4 Li Lin 0 1 15 16
7 9 Qingqing Du 0 0 3 3
8 10 Min Wang 0 0 3 3
9 13 Hanyu Yang 0 0 1 1
10 14 Yixin Zheng 0 0 5 5
11 15 Tatyana Kosheleva 0 0 3 3
12 16 Tingting Cao 0 0 1 1
13 18 Fengmei Zhang 0 0 1 1
Total for tournament 27 3 504 534 0.01
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 5 Dobriana Rabadzhieva 37 23 4 64 2.31
2 4 Li Lin 33 15 2 50 2.06
3 9 Qingqing Du 17 17 5 39 1.06
4 2 Yao Li 16 6 1 23 1.00
5 10 Min Wang 13 17 2 32 0.81
6 14 Yixin Zheng 12 11 4 27 0.75
7 17 Xiaohan Mei 12 17 3 32 0.75
8 15 Tatyana Kosheleva 10 11 1 22 0.63
9 1 Peiyan Chen 7 9 1 17 0.44
10 13 Hanyu Yang 5 5 0 10 0.31
11 6 Jiarui Yu 4 3 0 7 0.25
12 16 Tingting Cao 3 0 2 5 0.19
13 7 Xiaoting Xu 2 2 0 4 0.13
14 18 Fengmei Zhang 0 0 1 1
Total for tournament 171 136 26 333 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 5 Dobriana Rabadzhieva 62 4 63 129 44.96
2 4 Li Lin 36 6 40 82 36.59
3 2 Yao Li 16 1 19 36
4 9 Qingqing Du 28 3 35 66
5 10 Min Wang 4 0 3 7
6 13 Hanyu Yang 0 0 1 1
7 14 Yixin Zheng 5 1 19 25
8 15 Tatyana Kosheleva 1 0 4 5
Total for tournament 152 15 184 351 0.41
arrow_right
arrow_left