Xiaotong Liu Captain

Xiaotong Liu

Selection
102
Birth Date
16/02/1990
Weight
80 kg
Height
188 cm
Xinyue Yuan

Xinyue Yuan

Selection
82
Birth Date
21/12/1996
Weight
78 kg
Height
201 cm
Ting Zhu

Ting Zhu

Selection
94
Birth Date
29/11/1994
Weight
78 kg
Height
198 cm
Linyu Diao

Linyu Diao

Selection
0
Birth Date
07/04/1994
Weight
69 kg
Height
182 cm
Hanyu Yang

Hanyu Yang

Selection
12
Birth Date
12/10/1999
Weight
72 kg
Height
192 cm
Mingyuan Hu

Mingyuan Hu

Selection
12
Birth Date
17/05/1996
Weight
69 kg
Height
187 cm
Xiangyu Gong

Xiangyu Gong

Selection
35
Birth Date
21/04/1997
Weight
72 kg
Height
186 cm
Yuanyuan Wang

Yuanyuan Wang

Selection
0
Birth Date
14/07/1997
Weight
75 kg
Height
195 cm
Chunlei Zeng

Chunlei Zeng

Selection
149
Birth Date
03/11/1989
Weight
67 kg
Height
187 cm
Changning Zhang

Changning Zhang

Selection
43
Birth Date
06/11/1995
Weight
80 kg
Height
193 cm
Di Yao

Di Yao

Selection
10
Birth Date
15/08/1992
Weight
65 kg
Height
182 cm
Yingying Li

Yingying Li

Selection
12
Birth Date
19/02/2000
Weight
71 kg
Height
192 cm
Yan Sun

Yan Sun

Selection
0
Birth Date
06/07/2001
Weight
68 kg
Height
188 cm
Yixin Zheng

Yixin Zheng

Selection
47
Birth Date
06/05/1995
Weight
71 kg
Height
187 cm
Li Lin

Li Lin

Position
Libero
Selection
84
Birth Date
05/07/1992
Weight
65 kg
Height
171 cm
Xia Ding

Xia Ding

Selection
78
Birth Date
13/01/1990
Weight
67 kg
Height
180 cm
Ni Yan

Ni Yan

Selection
99
Birth Date
02/03/1987
Weight
74 kg
Height
192 cm
Mengjie Wang

Mengjie Wang

Selection
42
Birth Date
14/11/1995
Weight
65 kg
Height
172 cm
Yanhan Liu

Yanhan Liu

Selection
30
Birth Date
19/01/1993
Weight
75 kg
Height
188 cm
Fang Duan

Fang Duan

Selection
0
Birth Date
26/12/1994
Weight
73 kg
Height
186 cm
Feifan Ni

Feifan Ni

Selection
0
Birth Date
14/02/2001
Weight
67 kg
Height
175 cm
Qingqing Du

Qingqing Du

Selection
0
Birth Date
18/12/1996
Weight
72 kg
Height
189 cm
Yichan Zhang

Yichan Zhang

Selection
0
Birth Date
11/02/1991
Weight
76 kg
Height
187 cm
Ye Jin

Ye Jin

Selection
0
Birth Date
01/03/1996
Weight
77 kg
Height
187 cm
Wenhan Che

Wenhan Che

Selection
0
Birth Date
11/04/2000
Weight
67 kg
Height
193 cm
arrow_right
arrow_left