Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Chuan Jiang 152 19 6 177
2 1 Qingyao Dai 88 18 6 112
3 17 Libin Liu 69 13 7 89
4 20 Shuhan Rao 44 17 8 69
5 13 Longhai Chen 41 13 4 58
6 11 Haixiang Du 46 2 2 50
7 12 Zhejia Zhang 29 14 3 46
8 8 Jingyi Wang 32 2 4 38
9 10 Daoshuai Ji 32 2 3 37
10 23 Shikun Peng 10 3 0 13
11 19 Guojun Zhan 2 5 5 12
12 9 Yaochen Yu 4 4 0 8
13 21 Ruantong Miao 5 3 0 8
14 3 Tianyi Mao 1 2 2 5
Total for tournament 555 117 50 722
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Chuan Jiang 152 56 127 335 45.37
2 1 Qingyao Dai 88 24 82 194 45.36
3 3 Tianyi Mao 1 0 3 4
4 8 Jingyi Wang 32 14 31 77
5 9 Yaochen Yu 4 0 1 5
6 10 Daoshuai Ji 32 9 21 62
7 11 Haixiang Du 46 17 47 110
8 12 Zhejia Zhang 29 7 21 57
9 13 Longhai Chen 41 12 20 73
10 17 Libin Liu 69 47 64 180
11 19 Guojun Zhan 2 1 3 6
12 20 Shuhan Rao 44 11 49 104
13 21 Ruantong Miao 5 0 3 8
14 23 Shikun Peng 10 3 3 16
Total for tournament 555 201 475 1231 0.45
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 2 Chuan Jiang 19 41 33 93 0.37
2 1 Qingyao Dai 18 34 19 71 0.35
3 20 Shuhan Rao 17 54 43 114 0.33
4 12 Zhejia Zhang 14 25 21 60 0.27
5 13 Longhai Chen 13 27 28 68 0.25
6 17 Libin Liu 13 10 11 34 0.25
7 19 Guojun Zhan 5 13 16 34 0.10
8 9 Yaochen Yu 4 22 9 35 0.08
9 21 Ruantong Miao 3 8 0 11 0.06
10 23 Shikun Peng 3 10 5 18 0.06
11 3 Tianyi Mao 2 5 9 16 0.04
12 8 Jingyi Wang 2 9 5 16 0.04
13 10 Daoshuai Ji 2 6 4 12 0.04
14 11 Haixiang Du 2 18 6 26 0.04
Total for tournament 117 282 209 608
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 20 Shuhan Rao 8 15 140 163 0.16
2 17 Libin Liu 7 23 81 111 0.14
3 1 Qingyao Dai 6 23 78 107 0.12
4 2 Chuan Jiang 6 48 92 146 0.12
5 19 Guojun Zhan 5 17 46 68 0.10
6 8 Jingyi Wang 4 10 28 42 0.08
7 13 Longhai Chen 4 13 96 113 0.08
8 10 Daoshuai Ji 3 6 34 43 0.06
9 12 Zhejia Zhang 3 11 39 53 0.06
10 3 Tianyi Mao 2 0 24 26 0.04
11 11 Haixiang Du 2 21 51 74 0.04
12 9 Yaochen Yu 0 7 80 87
13 21 Ruantong Miao 0 5 5 10
14 23 Shikun Peng 0 3 16 19
Total for tournament 50 202 810 1062
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 19 Guojun Zhan 150 10 238 398 2.94
2 9 Yaochen Yu 139 4 339 482 2.73
3 3 Tianyi Mao 53 1 88 142 1.04
4 1 Qingyao Dai 6 2 28 36 0.12
5 2 Chuan Jiang 6 2 29 37 0.12
6 16 Jiahua Tong 4 1 29 34 0.08
7 11 Haixiang Du 3 1 24 28 0.06
8 17 Libin Liu 3 1 18 22 0.06
9 8 Jingyi Wang 1 0 6 7 0.02
10 12 Zhejia Zhang 1 0 4 5 0.02
11 13 Longhai Chen 1 2 12 15 0.02
12 20 Shuhan Rao 1 3 18 22 0.02
13 10 Daoshuai Ji 0 0 8 8
14 21 Ruantong Miao 0 0 1 1
15 23 Shikun Peng 0 0 1 1
16 25 Jiajie Chen 0 0 9 9
17 27 Xiaoteng Ma 0 0 19 19
Total for tournament 368 27 871 1266 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 16 Jiahua Tong 57 27 22 106 1.12
2 11 Haixiang Du 36 10 23 69 0.71
3 17 Libin Liu 36 25 20 81 0.71
4 9 Yaochen Yu 29 34 20 83 0.57
5 2 Chuan Jiang 25 24 19 68 0.49
6 13 Longhai Chen 19 8 10 37 0.37
7 1 Qingyao Dai 18 24 19 61 0.35
8 20 Shuhan Rao 18 13 14 45 0.35
9 27 Xiaoteng Ma 18 13 20 51 0.35
10 19 Guojun Zhan 13 13 7 33 0.25
11 3 Tianyi Mao 11 7 7 25 0.22
12 10 Daoshuai Ji 10 11 7 28 0.20
13 8 Jingyi Wang 6 10 10 26 0.12
14 25 Jiajie Chen 6 3 5 14 0.12
15 12 Zhejia Zhang 5 3 3 11 0.10
16 21 Ruantong Miao 2 1 2 5 0.04
17 23 Shikun Peng 1 3 1 5 0.02
Total for tournament 310 229 209 748 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 17 Libin Liu 47 15 198 260 12.31
2 1 Qingyao Dai 34 30 131 195
3 2 Chuan Jiang 0 0 2 2
4 8 Jingyi Wang 1 0 1 2
5 9 Yaochen Yu 0 2 1 3
6 10 Daoshuai Ji 15 9 51 75
7 11 Haixiang Du 28 9 138 175
8 12 Zhejia Zhang 0 0 1 1
9 13 Longhai Chen 0 0 9 9
10 16 Jiahua Tong 48 10 114 172
11 20 Shuhan Rao 0 3 3 6
12 25 Jiajie Chen 4 3 20 27
13 27 Xiaoteng Ma 11 7 60 78
Total for tournament 188 88 729 1005 0.12
arrow_right
arrow_left