Match Statistics by Teams

 • Bulgaria Japan
 • 53
  Attack
  56
 • 10
  Block
  10
 • 6
  Serve
  10
 • 38
  Opp. Errors
  33
 • 107
  Total
  109

 • 37
  Dig
  38
 • 17
  Reception
  18
 • 40
  Set
  24

Reports


Match Statistics by Players

Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
19 Tsvetan Sokolov 12 12 23 0 4 0 8
4 Martin Atanasov 9 9 14 0 2 0 5
6 Rozalin Penchev 9 8 17 0 1 1 5
7 Nikolay Uchikov 8 5 18 1 4 2 12
8 Todor Skrimov 8 6 13 2 8 0 11
17 Nikolay Penchev 8 6 14 2 9 0 11
2 Krasimir Georgiev 6 4 8 1 16 1 19
14 Teodor Todorov 5 2 3 3 7 0 12
5 Svetoslav Gotsev 3 0 4 1 7 2 9
9 Georgi Seganov 1 1 1 0 4 0 9
1 Georgi Bratoev 0 0 1 0 5 0 7
16 Vladislav Ivanov 0 0 0 0 0 0 0
20 Aleks Grozdanov 0 0 0 0 0 0 0
21 Petar Karakashev 0 0 0 0 0 0 0
Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
11 Yuji Nishida 25 17 38 1 7 7 23
6 Akihiro Yamauchi 12 9 18 2 11 1 15
14 Yuki Ishikawa 12 9 16 2 6 1 13
20 Taishi Onodera 8 5 9 3 17 0 18
5 Tatsuya Fukuzawa 6 6 11 0 4 0 5
8 Masahiro Yanagida 5 4 11 1 2 0 6
13 Naoya Takano 4 4 11 0 2 0 6
12 Masahiro Sekita 2 1 1 1 9 0 14
1 Issei Otake 1 1 7 0 3 0 3
15 Haku Ri 1 0 1 0 0 1 5
3 Naonobu Fujii 0 0 0 0 0 0 0
7 Takashi Dekita 0 0 0 0 0 0 0
10 Taichiro Koga 0 0 0 0 0 0 0
22 Tomohiro Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0
Starting Substitute Libero
arrow_right
arrow_left