Match Statistics by Teams

 • Russia Poland
 • 50
  Attack
  50
 • 11
  Block
  13
 • 8
  Serve
  1
 • 30
  Opp. Errors
  24
 • 99
  Total
  87

 • 12
  Dig
  11
 • 19
  Reception
  18
 • 6
  Set
  6

Reports


Match Statistics by Players

Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
15 Victor Poletaev 18 15 32 1 3 2 17
20 Ilyas Kurkaev 13 9 17 3 11 1 18
9 Ivan Iakovlev 11 6 8 4 21 1 17
14 Yaroslav Podlesnykh 11 10 17 0 2 1 10
18 Egor Kliuka 10 6 18 1 2 3 16
3 Dmitry Kovalev 3 2 3 1 5 0 11
7 Dmitry Volkov 2 1 8 1 1 0 4
24 Igor Kobzar 1 1 1 0 1 0 5
2 Ilia Vlasov 0 0 0 0 0 0 0
4 Denis Zemchenok 0 0 0 0 0 0 0
10 Fedor Voronkov 0 0 3 0 0 0 0
11 Igor Philippov 0 0 0 0 0 0 0
22 Roman Martynyuk 0 0 0 0 0 0 0
27 Valentin Golubev 0 0 0 0 0 0 0
Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
18 Bartosz Kwolek 15 13 26 2 3 0 11
15 Jakub Kochanowski 12 8 13 4 11 0 12
7 Artur Szalpuk 8 8 16 0 1 0 11
5 Lukasz Kaczmarek 6 5 24 1 2 0 12
77 Karol Klos 6 5 9 1 8 0 8
3 Dawid Konarski 5 5 13 0 0 0 3
27 Piotr Łukasik 4 3 3 1 1 0 1
99 Norbert Huber 4 2 6 1 4 1 9
19 Marcin Janusz 2 0 0 2 4 0 12
14 Aleksander Sliwka 1 1 3 0 0 0 4
21 Tomasz Fornal 1 0 0 1 2 0 0
8 Jedrzej Gruszczynski 0 0 0 0 0 0 0
12 Grzegorz Lomacz 0 0 0 0 1 0 4
23 Jakub Popiwczak 0 0 0 0 0 0 0
Starting Substitute Libero
arrow_right
arrow_left