Futures - Battipaglia, ITA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Standings

Best Scorers
Ntallas Stavros
0
Stavros Ntallas (1)
GRE
2
Dimitrios Chatzinikolaou (2) 0
3
Lorenzo Monti (2) 0
Best Scorers
Bianchin Margherita
0
Margherita Bianchin (1)
ITA
2
Claudia Scampoli (2) 0
3
Luana Aixa Araco Domínguez (1) 0
Best Attackers
Ntallas Stavros
0
Stavros Ntallas (1)
GRE
2
Dimitrios Chatzinikolaou (2) 0
3
Lorenzo Monti (2) 0
Best Attackers
Bianchin Margherita
0
Margherita Bianchin (1)
ITA
2
Claudia Scampoli (2) 0
3
Luana Aixa Araco Domínguez (1) 0
Best Blockers
Ntallas Stavros
0
Stavros Ntallas (1)
GRE
2
Dimitrios Chatzinikolaou (2) 0
3
Lorenzo Monti (2) 0
Best Blockers
Bianchin Margherita
0
Margherita Bianchin (1)
ITA
2
Claudia Scampoli (2) 0
3
Luana Aixa Araco Domínguez (1) 0
Best Servers
Ntallas Stavros
0
Stavros Ntallas (1)
GRE
2
Dimitrios Chatzinikolaou (2) 0
3
Lorenzo Monti (2) 0
Best Servers
Bianchin Margherita
0
Margherita Bianchin (1)
ITA
2
Claudia Scampoli (2) 0
3
Luana Aixa Araco Domínguez (1) 0

Advertising