Raupelyte/Paulikiene - Ittlinger/Borger Women Elite16 - Espinho, Portugal - 2024 22-May-2024